ບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດສົນກັບຜູ້ໃດຮ່ວມໃນການສົນທະນາໃນຂະນະທີ່ທ່ານມີໂອກາດທີ່ຈະເຫັນແລະໄດ້ຍິນການໃດໆຂອງການແບ່ງປັນວິດີໂອສົນທະນາ

ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານໄດ້ຮັບເຂົ້າໄປໃນວິດີໂອສົນທະນາ

ກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ມີຮູບພາບຂອງວິທີການມັນເຮັດວຽກ’ແມ່ນລາຍລະອຽດຂອງການສົນທະນາ

About