ສໍາລັບປະຊາຊົນຜູ້ນໍາການເຄື່ອນໄຫວຊີວິດ,ການຮັກສົນທະດໍາລົງຊີວິດ,ມັນຈະເປັນຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍອອນໄລນ໌ຊັບ

ຄໍາແນະນໍາແລະການແນະນໍາ

About